Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych oraz polityka „cookies” dla Użytkowników serwisu https://ambientsoundmap.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Serwisu https://ambientsoundmap.com jest Itaxo Sp. z o.o. ul. Lotnicza 20/11, 31-462 Kraków, NIP: 781-188-33-91, REGON: 302356097, zwany dalej „Administratorem”, adres e-mail: dellos@wp.pl;
 2. W niniejszej Polityce Prywatności opisano jakie Pani/Pana dane osobowe Administrator zbiera i w jaki sposób je wykorzystuje;
 3. Gdy korzysta Pani/Pan z usług Serwisu, Administrator pozyskuje i gromadzi różne informacje, w tym Pani/Pana dane osobowe, w szczególności Pani/Pana imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Administrator pozyskuje informacje w szczególności:
  – z formularzy, które Pani/Pan wypełnia, w formie pisemnej a także za pośrednictwem Serwisu https://ambientsoundmap.com,
  – z treści, które Pani/Pan przesyła Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  – z treści, które Pani/Pan przesyła Administratorowi za pośrednictwem serwisów Facebook, Instagram i Youtube,
  – za pośrednictwem plików cookies (tzw. “ciasteczka”).

§ 2. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Itaxo Sp. z o.o. ul. Lotnicza 20/11, 31-462 Kraków, NIP: 781-188-33-91, REGON: 302356097 zwany dalej „Administratorem”, adres e-mail: dellos@wp.pl. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 Administrator pozyskuje przede wszystkim w celu rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pana/Pani usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego AMBIENTSOUNDMAP dostępnego pod adresem „https://ambientsoundmap.com”, doradztwa w zakresie tematyki Serwisu oraz zapewnienia funkcjonalności Serwisu;
 2. Podane przez Panią/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez Administratora usług wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Polityki na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (m.in. firmom świadczącym dla Administratora usługi informatyczne, firmom świadczącym dla Administratora pomoc prawną);
 6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana/Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Polityki;
 11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
 12. Administrator dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Administrator przetwarza je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę̨ przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki Administrator zgłasza ten fakt organowi nadzorczemu;
 13. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dellos@wp.pl lub poprzez adres korespondencyjny Marcin Ożarek, ul. Lotnicza 20/11, 31-462 Kraków.

§ 3. Technologie

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  – Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej https://ambientsoundmap.com niezbędne jest posiadanie:
  – Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  – Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  – Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 4. Polityka „cookies”

 1. W ramach Serwisu Administrator korzysta z plików cookies;
 2. Serwis może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika serwisu.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.